Galerie k akcím, které proběhly v roce 2018

Fotogalerie z letního tábora v Ráji – 29.7. až 12.8. 2018
Naskenované kroniky z letního tábora v Ráji

Oldova víkendovka
Turnaj v deskovkách potřetí
Předtáborová víkendovka