Předtáborový víkend 2019

Propozice
Přihlášky

Termín: od pátku do neděle 10.5. – 12.5.2019

Místo: Rekreační středisko „Ráj“ Kunčice, 56151 Letohrad, web: www.rajletohrad.cz

Cena: 1000 Kč, při platbě po 26. 4. 2019 příplatek 100 Kč

Květnová prodloužená víkendovka, aneb  předtáborová motivačka, se koná v termínu od pátku do neděle 10.5. – 12.5.2019. Místem konání je taktéž RS Ráj Letohrad.

Pojďme se zas společně sejít, zapomenout chvíli na školu a užít si s kamarády společ –
ný víkend s táborovou atmosférou. Čekají na vás sporty, šachy, tradiční palučinské hry i nové hry na téma letošního tábora, které bude z prostředí karnevalu. Víkendovka je určena pro úplně všechny z řad dětí, rodičů a přátel PŠŠ, každopádně ji zvlášť doporučujeme těm, kteří pojedou na tábor poprvé, aby získali představu, jak to bude na táboře vypadat.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.